Investor relations

Investor relations pages will be in Swedish.

20 mars 2017


Vi har fått en del frågor från våra aktieägare och samlat de vanligaste här. Om det skulle uppstå andra frågor, vänligen skicka till investor@runwaysafe.com så gör vi vårt bästa för att besvara.

Var ser jag mina aktier?
Vi har skickat ut registerutdrag som visar ägande enligt vår aktiebok. Skulle du som aktieägare inte fått registerutdrag, maila oss på investor@runwaysafe.com så ser vi till att ombesörja det.

Var kan jag handla med aktien?
Intresse för handel med vår aktie kan kommuniceras via oss. Vi kan hjälpa köpare/säljare att hitta varandra om man har intresse av att köpa eller sälja aktier.

Hur registrerar jag en försäljning?
Om du sålt aktier behöver vi veta om det. Enklaste sättet att registrera en försäljning är genom att e-posta oss och runway@aktiebok.net kopian på en avräkningsnota.

Får jag göra investeraravdrag för köp av aktier i er senaste nyemission?
Ja. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbsida på denna adress. Vi har skickat in kontrolluppgifter för den nyemission som gjordes 2016.

 

11 november 2016


Tack alla aktieägare för det visade intresset på den extra bolagsstämman den 2 november. Det är inspirerande att känna intresset från våra aktieägare och den villighet som finns att både resursmässigt och nätverksmässigt vara en del i att vi lyckas.

Vi är glada att förlikningen med vår konkurrent möjliggör att vi kan ägna vårt fokus än mer åt bolagets viktigaste uppgifter - att skaffa mer kunder och att behålla de vi redan har.

Om du inte hade möjlighet att närvara den 2 november kan du ladda ned protokoll här.

 

ANDERS LUNDMARK, CEO

Welcome to Runway Safe!