Investor relations

Investor relations pages are in Swedish.

26 april 2019


Kallelse till bolagsstämma

Fullmaktsformulär (SE) / Fullmaktsformulär (EN)

Årsredovisning 2018

29 maj 2018


Årsredovisning 2017

17 maj 2018


Kallelse till bolagsstämma

Fullmaktsformulär (SE) / Fullmaktsformulär (EN)

4 april 2018


Pressmeddelande om förändringar i bolaget. Ny VD, ny placering av högkvarter samt några ord om den nya organisationen.

21 december 2017


Vi är glada att meddela att installationen på Reunion är färdig och att den har varit lyckad. Vi har tillsammans med vår partner SBTPC på kort tid lyckats ge ett anbud, etablera projektorganisation och installera en greenEMAS© på Roland Garros flygplats. Ett installationsseminarium hölls med alla inblandade parter den 5 december då alla fick möjlighet att presentera sin del i projektet. Vi avvaktar nu svar på upphandlingen i Mayotte som kommer att meddelas i årsskiftet.

2 december 2017


Överföring av aktiebok till ny leverantör pågår, registerutdrag kommer att komma ut under december månad till de som medverkat i nyemissionen. I början av 2018 kommer vi möjliggöra inloggning till vår aktiebok via BankId, registerutdrag kommer då inte längre skickas ut.

28 november 2017


Kallelse till bolagstämma

Bolagsordning

Anders Berg, presentation

 26 oktober 2017


Nyemissionen på 12 MSEK blev övertecknad. Vi tackar våra aktieägare för förtroendet och är nu i arbete med att föra över vår aktiebok till en ny leverantör. Vi kommer att komma ut med registerutdrag eller motsvarande till samtliga aktieägare under november. Om ni har några frågor eller funderingar, hör av er till investor@runwaysafe.com

21 juni 2017


Vi vill tacka alla aktieägare som valde att komma till bolagstämman. Vi uppskattar uppslutningen och den input och de frågor vi fick. Vi tackar och välkomnar även våra nya styrelsemedlemmar Mikael Larsson och Martin Kühn som fick tillfälle att presentera sig på stämman.

9 juni 2017


Ladda ned årsredovisning för 2016 genom att klicka på länken till vänster. Frågor på innehållet tas emot på investor@runwaysafe.com

31 maj 2017


Den 21 juni kl. 16.00 är alla aktieägare välkomna till Villa Källhagen, konferensrum Eken i Stockholm för bolagets årsstämma. Anmälan görs senast 15 juni 2017, enklast via epost till info@runwaysafe.com (se kompletta anvisningar i kallelsen).

Ladda ned kallelse

Ladda ned fullmakt 

20 mars 2017


Vi har fått en del frågor från våra aktieägare och samlat de vanligaste här. Om det skulle uppstå andra frågor, vänligen skicka till investor@runwaysafe.com så gör vi vårt bästa för att besvara.

Var ser jag mina aktier?
Vi har skickat ut registerutdrag som visar ägande enligt vår aktiebok. Skulle du som aktieägare inte fått registerutdrag, maila oss på investor@runwaysafe.com så ser vi till att ombesörja det.

Var kan jag handla med aktien?
Intresse för handel med vår aktie kan kommuniceras via oss. Vi kan hjälpa köpare/säljare att hitta varandra om man har intresse av att köpa eller sälja aktier.

Hur registrerar jag en försäljning?
Om du sålt aktier behöver vi veta om det. Enklaste sättet att registrera en försäljning är genom att e-posta oss och runway@aktiebok.net kopian på en avräkningsnota.

Får jag göra investeraravdrag för köp av aktier i er senaste nyemission?
Ja. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets webbsida på denna adress. Vi har skickat in kontrolluppgifter för den nyemission som gjordes 2016.

 

11 november 2016


Tack alla aktieägare för det visade intresset på den extra bolagsstämman den 2 november. Det är inspirerande att känna intresset från våra aktieägare och den villighet som finns att både resursmässigt och nätverksmässigt vara en del i att vi lyckas.

Vi är glada att förlikningen med vår konkurrent möjliggör att vi kan ägna vårt fokus än mer åt bolagets viktigaste uppgifter - att skaffa mer kunder och att behålla de vi redan har.

Om du inte hade möjlighet att närvara den 2 november kan du ladda ned protokoll här.

 

ANDERS LUNDMARK, CEO

Welcome to Runway Safe!